Vergoeding voor kinderen vanaf 7 jaar - adolescenten

Vergoeding voor volwassenen

Kennismaking
Na een kennismaking met u wordt in één of enkele gesprekken een inventarisatie van de problemen gemaakt. Besproken wordt hoe het verdere verloop van de behandeling eruit zal zien. Dit kan advisering, onderzoek of therapie inhouden.Tijdens deze gesprekken zal ook de regiebehandelaar eenmalig aansluiten om een goede indicatie te kunnen stellen voor de zorgzwaarte (aantal gesprekken) en het behandelplan. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Dit kan zeer kort zijn als het om een beperkt advies handelt of wat langer bij zwaardere problemen. Een gemiddelde therapie bestaat uit 5 tot 15 gesprekken. Het behandelplan is de wijze waarop uw hulpvraag het best beantwoord kan worden middels gesprekstherapie. Het behandelplan wordt met u in goed overleg vastgesteld door uw behandelaar aan het begin van het traject en de voortgang regelmatig met u geëvalueerd.

Vergoeding Psychologische Zorg
Per 01 januari 2008 is de Geestelijke Gezonheidszorg opgenomen in de Basisverzekering. Dat betekent dat iedereen met een ziektekostenverzekering in Nederland een aantal gesprekken bij een geregistreerde GZ-psycholoog (in opleiding), klinisch psycholoog of psychotherapeut (gedeeltelijk) vergoed krijgt in de basisverzekering. Het aantal gesprekken wordt bepaald op indicatie van verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of specialist) in samenspraak met de zorgverlener.

Als de huisarts u onvoldoende zelf kan helpen en u verwijst in verband met een indicatie voor psychische problematiek dan schatten de psychologen van onze praktijk op basis van een eerste kennismakingsgesprek in of u in aanmerking komt voor Basis GGZ - Kortdurend klachtgericht of Specialistische GGZ - langdurig persoonlijkheidsgerichte behandeling.

Basis GGZ kortdurend: voor klachten met een lichte ernst, licht risico en niet complex tot ernstige klachten, laag/matig risico en weinig complexiteit (gemiddeld 9 tot 12 gesprekken).

Specialistische GGZ langdurig: voor ernstige klachten met een matig risico en complexe problematiek (b.v. wanneer er sprake is van een gediagnostiseerde stoornis in de persoonlijkheid).

De vergoeding vindt plaats door de zorgverzekeraar, zonder eigen bijdrage maar wel met aftrek van het verplicht eigen risico (van minimaal € 385,-), mits het een aangesloten zorgverzekeraar betreft.

Aangesloten zorgverzekeraars:
Achmea, Zilveren Kruis, Interpolis, One Underwriting, FBTO, De Friesland, ProLife, Caresq Aevitae, Caresq Eucare, CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, Just, CZ direct, DSW, InTwente, OWM, Stad Holland, SZVK, ONVZ, PNOzorg, VvAA, jaaah, VGZ, Bewuzt, IZA, IZZ, Univé N.V., UMC, United Consumers, Zekur, ASR, DItzo, Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink, SVZK en Zorg en Zekerheid.

Mocht u verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar en staat deze hierboven niet vermeld? Dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via 0413 - 255 556.

De tarieven m.b.t. niet verzekerde zorg of ongecontracteerde zorg kan u vinden via NZA maximale tarieven.

Afspraak annuleren binnen 48 uur
De afspraken die u met uw behandelaar hebt gemaakt kunt u ten alle tijden terugvinden in het patiëntenpotaal. U kan inloggen bij het portaal via www.mijntherapiedossier.nl. Mocht u het wachtwoord zijn vergeten dan kan u met het e-mailadres op volgende klikken en daarna op wachtwoord vergeten klikken. Het annuleren van afspraken voor sessies en/of onderzoek kan zonder kosten plaatsvinden op werkdagen ten minste 48 uur voor het daadwerkelijke tijdstip van de afspraak.

In het weekend kan men niet annuleren. Een afspraak op maandag 09.00 uur dient dus uiterlijk op de donderdag in de week ervoor om 09.00 uur geannuleerd te worden.

Afspraken kunnen zowel telefonisch als per mail geannuleerd worden. Wij zijn te bereiken via info@meervanpsy.nl en 0413 - 255 556. Een antwoordapparaat registreert datum en tijdstip van afzeggen.

Voor afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd worden gesprekskosten á € 50,- in rekening gebracht.

Onverzekerde Zorg
Het is ook mogelijk om zorg af te nemen die niet valt onder de verzekerde zorg en deze zorg zelf te betalen. Onze praktijk hanteert voor onverzekerde zorg onderstaande tarieven voor een consult.

Individueel consult 45 minuten: € 124,16
Relatiegesprek 90 minuten: € 248,32

Betalingsvoorwaarden
Wanneer u van onze praktijk een factuur ontvangt dan hanteren wij de volgende betalingsvoorwaarden:
- Een factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening betaald te worden.
- Een herinnering dient binnen 14 dagen na dagtekening betaald te worden.
- Een laatste aanmaning dient binnen 7 dagen na dagtekening betaald te worden.

Kan u de factuur niet ineens betalen? Dan verzoeken we u vriendelijk om contact met ons op te nemen. Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen.

Mocht betaling uitblijven dan zijn we genoodzaakt om de gemaakte kosten op u te verhalen via een incassobureau. U dient er rekening mee te houden dat de extra gemaakte kosten bovenop het openstaande factuurbedrag bij u in rekening gebracht zullen worden.

Meer informatie kan u vinden via algemene betalingsvoorwaarden.