Therapie-aanbod

Binnen onze praktijk zijn alle GZ-psychologen opgeleid als generalisten. Dat wil zeggen dat ze zijn opgeleid om hulp te kunnen bieden aan een breed scala van klachten.

De algemene wijze van benaderen van klachten gebeurt volgens de principes van de Cognitieve Gedragstherapie. Daarnaast hebben onze therapeuten ieder ook hun eigen specialisme(n). De geboden therapie-vormen worden hieronder kort toegelicht.

In onze praktijk behandelen we onderstaande klachten

Soort klachtOmschrijving
AngstklachtenZoals bang zijn om alleen te zijn, bang zijn voor bepaalde dieren, bang zijn om ziek te worden, bang om flauw te vallen of bang zijn in andere specfifieke situaties
Piekerklachteno.a. gedachten moeilijk los kunnen laten
Paniekklachteno.a. snel in paniek raken, bang zijn om een paniekaanval te krijgen
Ticso.a. knipperen met de ogen, trekken aan haren/wimpers/wenkbrauwen en/of andere handelingen
Milde dwangklachtensteeds terugkerende gedachten, neigingen of beelden die je als vervelend en zelf als opdringerig kan ervaren. Of schijnbaar zinvolle handelingen die je steeds herhaalt om gevoelens van angst en onrust te voorkomen of te verminderen
Stemmingsklachtenzoals je somber voelen
Verwerkingsproblemen/traumatische ervaringenbijv. bij een echtscheiding, na het meemaken van een ongeluk of na een confrontatie met een ziekte en/of de dood
Gedragsproblemeno.a. snel boos worden
Negatief zelfbeeld, onvoldoende zelfvertrouwen, faalangst
Sociale problemenonvoldoende weerbaarheid, pesten
Rouwverwerkinghet verwerken van een verlies, een scheiding of gezondheid
Problemen met slamen, eten, zindelijkheid, opvoeding, agressieregulatie
Persoonlijkheidsproblematiek

Cognitieve Gedragstherapie
Is gebaseerd op de theorie van aanleren en veranderen van gedrag. Uitgangspunt is dat (bijna) alle gedrag aangeleerd is en in stand gehouden wordt door de voordelen die het oplevert of de functie die het gedrag heeft voor het individu of de groep. We onderzoeken samen met u wat de (vaak onbewuste) voor- en na-delen van het disfunctionele gedrag zijn en wat u zou kunnen doen om het te veranderen. Bij angst- en dwang-klachten bestaat het disfunctionele gedrag vaak uit vermijden of over-contrôleren van situaties die als gevaarlijk gezien worden. Dit levert in eerste instantie voordelen op (vermindering van spanning of meer gevoel van contrôle = kort geluk), maar op langere termijn meer nadelen ( gebrek aan oefening, toename van onzekerheid = lange pijn). De Cognitieve component van deze vorm van therapie onderzoekt welke betekenis u toekent aan gebeurtenissen en situaties. Als negatieve gedachten (betekenissen) leiden tot overmatige angst, piekeren, depressiviteit of problematisch gedrag, dan proberen wij u te helpen deze gedachten te veranderen of los te laten. Bijvoorbeeld door omdenken, veranderen van de betekenisverlening. We maken gebruik van therapie-technieken uit de literatuur van Albert Ellis (RET) , Aaron Beck en Jeffrey Young (Schematherapie).

Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

Mindfulness
Mindfulness, of aandachttraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. U komt dichterbij uw gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. U aanvaardt de situatie zoals hij is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Door dit proces te trainen, leeft u intenser en kunt u tegelijkertijd makkelijker ontspannen. Mindfulness is vooral goed voor mensen die blijven piekeren over het verleden of tobben over de toekomst. Mensen kunnen zo in beslag genomen worden door hun verleden of de toekomst dat ze ‘vergeten’ om in het ‘hier en nu’ te leven. Daar probeert mindfulness verandering in te brengen. Onderzoek heeft uitgewezen dat mindfulness het risico op terugval bij depressie kan verminderen. Ook kan mindfulness angsten beter hanteerbaar maken.

Write Junior
Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Te denken valt aan een ongeluk, de dood van een familielid, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van geweld binnen het gezin. Kinderen en adolescenten kunnen ten gevolge hiervan allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Dit kan leiden tot een Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is van groot belang deze kinderen en adolescenten te behandelen omdat de stoornis anders tot een langdurige en ernstige verstoring van de ontwikkeling kan leiden.

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij jouw verhaal samen met de pycholoog wordt opgeschreven. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat je na afloop van de therapie weer voort kan met je leven.
Het ‘boek’ dat je aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk voor je zijn. De erkenning voor wat je hebt doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

WRITEjunior schrijftherapie is:
- kortdurend
- aangepast aan de leeftijd van elk kind
- kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
- oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
- het is voor ouders en kind heel duidelijk is wat er gebeurt tijdens de therapie
- na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen
- de effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht

Emotion Focused Therapy (EFT)
EFT is echt anders dan de therapieën tot nu toe. Er wordt meer gehuild en meer gelachen. Het is intensief maar ook vitaliserend voor cliënt én therapeut. Die heeft een veel actievere rol dan bij de klassieke cliëntgerichte therapie. EFT is meer procesgericht en meer gericht op het ervaren in het hier en nu dan op het ‘praten over’. Het is een intense manier van werken en vraagt een hoge betrokkenheid omdat de emoties worden opgeroepen en ervaren op het moment zelf. Het ‘zelf’ wordt gezien als een dynamisch systeem, waardoor je verschillende kanten van jezelf tegenkomt. Soms confronterend en soms een hele openbaring. Emoties zijn hierbij de sleutel tot effectieve verandering. De therapeut vergroot de emotionele intelligentie van de cliënt door samen te werken aan het uiten, onderzoeken, begrijpen en herstructureren van emoties. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de 2-stoelen techniek en de techniek van de "lege stoel". EFT brengt je terug naar de kern van je basis (gevoel). Emotiegerichte Therapie helpt je om blokkerende emoties en conflicten in jezelf op te lossen en geeft een gevoel van vrijheid.

Emotionally Focused Therapy in relatiegesprekken:
Emotionally Focused Therapy (EFT) in relatietherapie richt zich op het verbeteren van de verbondenheid tussen partners.

EFT helpt om eigen behoeften en reacties van je partner te begrijpen.
EFT versterkt de onderlinge band zodat je weer bereikbaar voor elkaar.
EFT besteedt aandacht en doorbreekt negatieve interactiepatronen die pijn en afstand brengen in de relatie en leren.
EFT leert hoe je deze patronen kunt beïnvloeden.
EFT is zo toegankelijk en praktisch, stellen kunnen al na enkele sessies hun patronen kunnen doorbreken.
EFT laat je ervaren dat de relatie niet ‘slecht’ is, maar het patroon de vijand is waarin stellen verstrikt zijn geraakt en een negatieve invloed heeft op de relatie hebben.

EFFT
EFFT Emotion Focused Family Therapy is een vorm van emotionele coaching van ouders naar hun kinderen of van (volwassen) kinderen naar hun ouders of van mantelzorgers, leerkrachten, zorgverleners. De EFFT maakt gebruik van principes en technieken uit de EFT (zie hierboven) en werkt volgens de 6 stappen van emotionele afstemming:

1. Geef aandacht aan de emotie (boos, verdrietig, blij, verbaasd,bang, beschaamd)

2. Benoem de emotie ("Ik zie dat je verdrietig bent")

3. Valideer de emotie ("Ik snap dat je teleurgesteld bent omdat je beste vriendin je in de steek laat")

4. Besteed aandacht aan de onderliggende behoefte ("Je wil niet graag alleen zijn")

5. Los het probleem op ("misschien moeten we haar samen even bellen")

Meer informatie over EFFT

Het is een methode om weer verbinding te maken met elkaar en samen te werken om conflicten op te lossen en het gevoel van alleen zijn en niet begrepen te worden te verminderen