Remedial teaching

Het zich eigen maken van de schoolse vaardigheden verloopt niet voor alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen hebben moeite met onderdelen als rekenen, spelling, lezen, werkplanning, structuur aanbrengen etc. Hiermee hangt ook vaker onzekerheid en faalangst samen waardoor het gevoel van welbevinden belemmerd wordt.

De praktijk voor remedial teaching wil kinderen een steuntje in de rug bieden en helpen het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Werkwijze
Op basis van alle beschikbare gegevens die vanuit ouders en school voorhanden zijn wordt een beginsituatie bepaald en een handelingsplan opgesteld.
Indien nodig, zal in overleg met ouders en/ of school, besloten worden om een aanvullend didactisch onderzoek uit te voeren. Als de beginsituatie helder is kan de begeleiding op maat starten. Na een periode van ongeveer 6 a 8 weken wordt er met de ouders en/ of school geëvalueerd. Afhankelijk van de vorderingen wordt in overleg met de ouders en/ of school bepaald of de r.t. gecontinueerd wordt of dat we gaan afronden.

Begeleidingen
De begeleidingen zijn:

  • individueel,
  • op maat
  • gericht op de didactische kant en taak- en werkhouding
  • veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Indien nodig wordt de visie gevraagd van de aanwezige GZ-psychologe in de praktijk of een externe orthopedagoge.

Bij voorkeur werk ik met kinderen onder schooltijd omdat een kind behoefte heeft aan vrije tijd om te spelen, te sporten en te ontspannen.

In overleg met kind en ouders kan besloten worden om thuis gerichte opdrachten uit te voeren, aangestuurd vanuit de remedial teaching.

Er wordt gebruik gemaakt van een contactschrift. Dit schrift gaat over en weer van huis naar school en naar de remedial teaching. Alle betrokkenen kunnen hierin gegevens noteren in het belang van het kind.

Kosten
Een kennismakingsgesprek/ intakegesprek is gratis en vrijblijvend.
Onderstaande uurtarieven gelden voor begeleiding, onderzoek en gesprekken.
45 min. € 50,-
60 min. € 65,-

Dit tarief is conform de richtlijnen van de LBRT. www.lbrt.nl
Sla er voor de zekerheid uw verzekeringspolis op na om te bezien of u voor vergoeding in aanmerking komt.
PGB (persoons gebonden budget) kan ook ingezet worden in kader van activerende ondersteuning.
Remedial teaching kan door scholen ingezet worden binnen de financiering in het kader van de LGF (leerling gebonden financiering of zgn. rugzakje).

Ervaring en kwalificaties

  1. 20 jaar werkzaam geweest op een Montessorischool in Nijmegen als groepsleerkracht, remedial teacher, coördinator leerlingenzorg en intern begeleider.
  2. Opleidingen: Remedial teaching - Intern begeleider - Coaching (kidd`s skill) - Dyslexie - Dyscalculie - Sleeplezen - Snel leren = Leuk leren.
  3. Lid van Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en stichting Balans.
  4. Deelname aan intervisie en deskundigheidsbevordering (intern en extern) zorgen ervoor dat de kennis en ervaring up to date blijven.

Bereikbaarheid
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Anne - Marie van Meer – Sommers
T: 0413 – 271340
E: annemarie@remedialteaching-uden.nl

Meer leren in minder tijd en tóch beter onhouden, wie wil dat niet ?

Jongeren en studenten hebben het druk. Ze krijgen heel veel vakken, hebben een baantje en sporten. Ze moeten boeken lezen, studeren en huiswerk maken. Daar kunnen ze op vastlopen. Dat komt vaak niet door hun niveau , maar omdat ze niet goed organiseren en / of verkeerde technieken gebruiken.

Iedereen die aan de cursus deelneemt leert:

* 2-4 keer sneller lezen dan voorheen

* Slim samenvatten met behulp van mindmappen

* Geheugentechnieken om theorie gemakkelijker en meer geordend te onthouden

* Verschillende soorten huiswerk op de meest efficiënt manier aanpakken (of het nou gaat om het leren van theorie, woordjes stampen of het lezen van literatuur)

De cursus bestaat uit 6 trainingen van een uur (wekelijks), wordt in kleine groepjes gegeven en is voor alle middelbare scholieren van VMBO-TL t/m Gymnasium. Voor enkele specifieke doelgroepen (Dyslexie, AD(H)D, Hoogbegaafdheid) biedt de cursus compensatie-strategieën die structuur, aandacht en concentratie ten goede komen

De cursuskosten zijn € 279,95 per persoon inclusief BTW , het boek "Snel leren = Leuk leren" en basismateriaal om met alle aangeboden technieken aan de slag te gaan.

De eerstvolgende cursus start in september 2014. Voor nadere informatie en/of aanmelden kunt u telefonisch contact opnemen (0413-271340 / 06-27107785 ) of een email sturen naar annemarie@remedialteaching-uden.nl