Kinderen & jeugd

Soms loopt het thuis, op school en/of met vrienden niet lekker waardoor het nodig kan zijn om hulp te zoeken. We zullen in onze praktijk samen het probleem bespreken en het in kaart brengen. Wanneer we dat gedaan hebben zullen we overgaan tot het verhelpen van het probleem of we zullen je leren hoe je ermee om kan gaan. Meer informatie over onze behandelingen vind je verder op deze pagina.


In onze praktijk behandelen we de onderstaande klachten:

Soort klacht

Omschrijving

Angstklachten

zoals bang zijn om alleen te zijn, bang zijn voor bepaalde dieren, bang zijn om ziek te worden, bang zijn in sociale situaties, bang om flauw te vallen of bang zijn in andere specifieke situaties

Piekerklachten

o.a. gedachten moeilijk los kunnen laten

Paniekklachten

o.a. snel in paniek raken, bang zijn om een paniekaanval te krijgen

Tics

o.a. knipperen met de ogen, trekken aan haren/wimpers/wenkbrauwen en/of andere handelingen

Milde dwangklachten

steeds terugkerende gedachten, neigingen of beelden die je als vervelend en zelfs als opdringerig kan ervaren. Of schijnbaar zinvolle handelingen die je steeds herhaalt om gevoelens van angst en onrust te voorkomen of te verminderen

Stemmingsklachten

zoals je somber voelen

Verwerkingsproblemen/traumatische ervaringen

bijv. bij een echtscheiding, na het meemaken van een ongeluk of na een confrontatie met een ziekte en/of de dood

Gedragsproblemen

o.a. snel boos worden

Negatief zelfbeeld, onvoldoende zelfvertrouwen, faalangst

Sociale problemen

onvoldoende weerbaarheid, pesten

Rouwverwerking

het verwerken van een verlies, een scheiding of gezondheid

Problemen met slapen, eten, zindelijkheid, opvoeding, agressieregulatie


Aanbod soorten behandelingen

CGT is gebaseerd op de therapie van aanleren en veranderen van gedrag.


Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor kinderen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.


Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Write Junior schrijftherapie kan hierbij helpen.


Hulpverlening kan bestaan uit:

Individuele begeleiding
In individuele afspraken kan gewerkt worden aan verandering van gedrag, vergroten van zelfvertrouwen, ontwikkelen van eigenheid en verhogen van de weerbaarheid. Met jeugdigen zal gewerkt worden aan de hand van gesprekken en opdrachten. Onze kinder en jeugdpsychologe is gekwalificeerd EMDR-therapeute (traumabehandeling) en werkt ook vaker op een kortdurende oplossingsgerichte basis.

Ouder/gezinsbegeleiding
Parallel aan de individuele begeleiding van het kind/jeugdige kunnen oudergesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken wordt met ouders besproken waar het kind/jeugdige in de therapie aan werkt en hoe ouders hun kind/jeugdige daarbij kunnen begeleiden. Ook los van individuele begeleiding kan in oudergesprekken, na kennismaking met het kind/jeugdige, meegedacht worden over de aanpak en opvoeding van het kind/jeugdige en is er ruimte om te spreken over de rol van ouders. Soms loopt het binnen een gezin moeizaam en kan in gesprekken met het hele gezin gekeken worden hoe manieren van met elkaar omgaan, veranderd kunnen worden.


Overige informatie

Diagnostiek
Wij voeren geen diagnostiek uit naar intiligentieonderzoeken of Autistische Specifieke Stoornissen (ASS), PDD-NOS, ADHD en ADD.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien ouders gescheiden zijn, kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en vervat in de Ethische Beroepscode voor psychologen (NIP 2007). Wanneer één van de ouders niet bij de gesprekken aanwezig kan of wil zijn is schriftelijke toestemming van de afwezige ouder nodig. Dit gebeurt middels een toestemmingsverklaring die bij de kennismakingsbrief gevoegd wordt, welke u toegezonden wordt voor de eerste afspraak. Deze toestemmingsverklaring dient ingevuld en ondertekend afgegeven te worden voor aanvang van het intakegesprek.

Vergoeding
De kosten voor psychologische behandelingen en ondersteunende diagnostiek worden volledig vergoed vanuit het budget door de Gemeente. Vergoeding vindt plaats op verwijzing van de huisarts of door een toewijzing vanuit de Gemeente. Meer informatie voor een toewijzing vanuit de gemeente verwijzen we u naar De Wegwijzer.

Aangesloten gemeenten zijn:

VerzamelnaamGemeente
BernhezeHeesch, Heeskwijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode, Vinkel (deels), Vorstenbosch
MaashorstUden, Volkel, Odiliapeel, Reek, Schaijk, Zeeland, Landerd
Land van CuijkBoxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill, Sint Hubert en Grave
MeierijstadVeghel, Sint Oedenrode, Schijndel
OssOss, Megen, Ravenstein, Berghem, Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Haren, Huisseling, Lith, Lithoijen, Macharen, Maren-Kessel, Neerlangel, Neerloon, Oijen, Overlangel, Geffen, Teeffelen
Sint MichielsgestelSint Michielsgestel, Berlicum, Den Dungen, Gemonde, Maaskantje en Middelrode
BoekelBoekel en Venhorst

Het niet tijdig annuleren van een afspraak
Wanneer een afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd of verplaatst dan zijn we genoodzaakt om € 50,- aan no show kosten in rekening te brengen. Meer informatie kan u vinden via vergoedingen.