Specialistische GGZ (Psychotherapie)

Specialistische GGZ is een vorm van langerdurende , persoonsgerichte therapie door een klinisch psycholoog of psychotherapeut. Dit wordt ook wel genoemd 2e lijns GGZ omdat het hier over een specialisme gaat.

Wat is een psychotherapeut?
Een psychotherapeut is een door het ministerie van VWS erkend specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Hij of zij is opgeleid om mensen te helpen met problemen die persoonsgerichtzijn. Persoonsgericht wil zeggen dat het niet om losstaande klachten gaat, maar om problemen die het hele persoonlijk functioneren beïnvloeden.

Een psychotherapeut neemt u, als uniek individu, als uitgangspunt en gaat met u samen inventariseren hoe uw klachten het gevolg zijn van een gestagneerd ontwikkelingsproces.

U heeft het gevoel "vast te zitten" en "in een kringetje rond te draaien". Een psychotherapeut gaat met u aan de slag om uw proces van denken, voelen en handelen weer vlot te trekken. Hoe? Door in te spelen op alles wat het proces van zelfonderzoek en ervaring kan stimuleren. Doorgaans bestaat psychotherapie uit zogenaamde inzichtgevende gesprekken.

In deze gesprekken helpt de therapeut u om uw eigen voelen, denken en handelen te analyseren en houdt u de spiegel voor. U kijkt in deze spiegel en neemt uzelf op afstand waar, zoals ook anderen u waarnemen. Met deze objectieve en tegelijk subjectieve kennis zult u in staat zijn om beter eigen keuzes te maken en uw leven richting te geven.

Psychotherapie of Specialistische GGZ is een vorm van 2e lijns Geestelijke Gezondheidszorg. Dit houdt in dat deze vorm van hulpverlening op indicatie plaatsvindt wanneer eerstelijnspsychologie/Basis GGZ (naar verwachting) te weinig soelaas biedt. Uitsluitende financiële argumenten zijn geen indicatie voor deze vorm van hulpverlening. Voor Specialistische GGZ (psychotherapie) zoals die in onze praktijk toegepast wordt gelden in principe dezelfde voorwaarden voor crisissituaties en verklaringen als in deze website vermeld onder Basis GGZ (eerstelijnspsychologie)

Meer informatie over Specialistische GGZ en Basis GGZ, indicatie en voorwaarden kunt u vinden op lvvp.info