Telefonisch spreekuur voor verwijzers:

Momenteel zijn wij , vanwege personeelstekort telefonisch niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Indien u een bericht inspreek wordt u zsm teruggebeld. Beter is een email te sturen naar info@meervanpsy.nl

Wat ontvangen we graag bij een aanmelding?

- de aanmelding via onze website: aanmeldformulieren. (in 2024 hebben wij geen aanbod meer voor de basisggz en slechts in zeer beperkte mate voor de sggz)

- de verwijzing met (een vermoeden van) een DSM-indicatie, vermelding uitsluitend langdurig traject (SGGZ), en een omschrijving van de klacht.

- aanvullende informatie zoals verslagen van eerdere behandelingen. Denk hierbij aan een intake en eindbrief.

Vanaf heden maken we gebruik van Zorgdomein. Vriendelijk verzoek om de verwijzing digitaal aan te leveren.