Telefonisch spreekuur voor verwijzers:

Op werkdagen zijn we bij voorkeur tussen 08:30 en 09:00 goed bereikbaar voor overleg met verwijzers, 1e - of 2e - lijns collega zorgverleners. Dit kan gaan over indicatiestelling, verwijzing, verloop van de behandeling, zorgcoördinatie e.d.

Wat ontvangen we graag bij een aanmelding?

- de aanmelding via onze website: aanmeldformulieren.

- de verwijzing met (een vermoeden van) een DSM-indicatie, vermelding van het type traject, zoals een kortdurend traject (BGGZ), langdurig traject (SGGZ), en een omschrijving van de klacht.

- aanvullende informatie zoals verslagen van eerdere behandelingen. Denk hierbij aan een intake en eindbrief.

Vanaf heden maken we gebruik van Zorgdomein. Vriendelijk verzoek om de verwijzing digitaal aan te leveren.