Preventiemaatregelen in de praktijk tegen besmetting met het Cornavirus

  • De gesprekken in onze praktijk gaan fysiek door.
  • Als u symptomen heeft van verkoudheid, griep, koorts of aandoening van de luchtwegen dan vragen wij u om ons te bellen. We veranderen de afspraak in een online zitting via ZOOM.
  • We geven geen hand bij binnenkomst in de (wacht- of gespreks-) kamer en ook niet bij vertrek en vragen u ook om fysiek contact met andere cliënten in de wachtkamer te voorkomen.
  • We vragen u om (in ieder geval bij toiletbezoek) uw handen te wassen met zeep en uw handen af te drogen met de papieren handdoekjes in de toiletruimte of gebruik te maken van de desinfecterende doekjes die op tafel liggen.
  • Wij zorgen ervoor dat de hygiene in de praktijk van hoog nivo blijft en desinfecteren regelmatig deurklinken, gebruiksvoorwerpen en toilet.
  • Als u moet hoesten of niezen, doe dit dan in de holle ruimte van uw arm boven uw elleboog en gebruik hiervoor de papieren tissues die op tafel in elke behandelkamer staan. De prullenbakken worden meermaals per dag geleegd.

De LVVP adviseerde haar leden om tijdens de Corona-epidemie de praktijk op één of andere manier open te houden indien veilig mogelijk. Psychische klachten zijn er altijd, (ook) los van het coronavirus. Juist in deze tijd is het belangrijk om als zorgverleners te laten zien dat we beschikbaar en bereikbaar zijn en dat we er zijn voor de patiënt, ook binnen de ggz. Uiteraard wel met inachtneming van de actuele richtlijnen en binnen de kaders die het RIVM en de Rijksoverheid geven.

Met open bedoelen we: fysiek open voor face-to-facebehandeling waar mogelijk waar zowel patiënt als behandelaar dit wenselijk vinden. Binnen de ggz kunnen zorgverleners vaak wel voldoende fysieke afstand houden tot de patiënt. En binnen de vrijgevestigde setting komen veel minder mensen met elkaar in contact dan binnen een ggz-instelling. Dus als de behandelaar én de patiënt geen kenmerken van griep of verkoudheid vertonen dan kun je gewoon face-to-face behandelen.

Voor cliënten die ziek zijn is er de mogelijkheid om het consult te veranderen in een telefonisch consult of een online consult via ZOOM.