Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ is een vorm van kortdurende , klachtgerichte hulpverlening door een (BIG-geregistreerde) gezondheidszorgpsycholoog.

Wat is een gezonheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog)?
Een Gz-psycholoog is een universitair opgeleid psycholoog die heeft gespecialiseerd in de hulpverlening en is gevestigd in de eerste-lijns-gezondheidszorg. Hij (of zij) is generalist, dat wil zeggen dat hij breed is opgeleid om voor veel problemen een oplossing te bieden. Kenmerkend is de probleemgerichte aanpak. Een Gz-psycholoog is BIG-geregistreerd, een door de Inspectie van de Gezondheidszorg erkend beroep.

Doorgaans werkt de vrijgevestigde gz-psycholoog samen met u aan het verminderen of verwijderen van klachten door handvatten te bieden voor situaties in het hier en nu. Het kan ook zijn dat de aanpak wat meer persoonsgericht is of dat, in overleg met u, een verwijzing plaatsvindt naar specialistische hulpverlening. U komt in ieder geval altijd in de juiste handen terecht.

Niet iedere psycholoog kan zich zomaar gz-psycholoog noemen. Om gezondheidszorg-psycholoog te worden is een specifieke combinatie van een (door de overheid erkende) opleiding (tot gezondheidszorgpsycholoog), werkervaring en methode van werken vereist.