Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nl

Aanmelding / Contact

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening is gevestigd op onderstaand adres:

Steenovenstraat 1
5402 HM, Uden
Info/afspraak: 0413 - 255 556
E-mail: info@meervanpsy.nl

U kan zich aanmelden door de volgende formulieren aan te klikken, in te vullen en online te verzenden:

Klik op één van onderstaande links om u aan te melden:

Vanaf 18 jaar: Aanmeldformulier volwassenen (gebruik deze link om het aanmeldformulier in te vullen.

Let op: wij hebben geen contract met Menzis, Anderzorg, Ditzo, Hema, PMA, Azivo, Amersfoortse en ASR. Meer informatie over vergoedingen vind je via deze link.

Van 7 tot 18 jaar: Aanmeldformulier Kinderen en Jeugd (gebruik deze link om het aanmeldformulier in te vullen.

Na aanmelding (volledig ingevuld) ontvangt u een bevestiging en wordt uw naam op onze wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen bij één van onze psychologen.. Let op !!: Voor het eerste gesprek dient u de verwijsbrief van uw huisarts aan ons te overhandigen of in te scannen en te verzenden per email. Zonder de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing vindt geen Intake plaats.

Telefonische Bereikbaarheid:

Doorgaans zijn we telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 16:00 uur. U komt dan in contact met onze Office Manager Inge.

Wij zijn niet bereikbaar tijdens cliëntenoverleg. Dat vindt plaats op maandag van 12:30 tot 14:00 en op donderdag van 12:00 tot 13:00 uur. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om een voicemail bericht in te spreken. Wij nemen dan dezelfde werkdag nog contact met u op.

Ook buiten kantooruren heeft u de mogelijkheid om een boodschap in te spreken op ons antwoordapparaat, waarna we u de eerstvoldende werkdag zullen terugbellen. U kunt altijd een emailbericht sturen naar info@meervanpsy.nl

Wachttijd volwassenen

Er is op dit moment een wachttijd van gemiddeld 4 weken voor kortdurende (klachtgerichte) behandeling en ongeveer 16 weken voor langerdurende (persoonlijkheid gerichte) behandeling voor volwassenen.

U krijgt eerst een Intake waarin beoordeeld wordt door een gz-psycholoog of er een indicatie is voor een klachtgerichte behandeling, of op de persoonlijkheid gerichte behandeling. Bij een klachtgericht traject kunt u direct beginnen. Als er een indicatie is voor een meer op de persoonlijkheid gericht traject, dan zorgen wij voor een snelle en naadloze overgang naar één van onze psychotherapeuten.

Wachttijd kind en jeugd

Voor kinderen is er momenteel een gemiddeld wachttijd van 4 weken.

Nieuwe bekostiging

Vanaf 1 januari 2022 wordt er binnen de geestelijke gezondheidszorg met een nieuw bekostigingssysteem gewerkt; het Zorgprestatiemodel. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

Wij werken met het principe planning = realisatie. Wij zullen uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland (gebruikelijk 60 minuten voor diagnostiek, 45 minuten voor een behandeling en 15 minuten voor een telefonisch consult). Wanneer het consult meer of minder dan 15 minuten afwijkt van de gerealiseerde tijd dan zal dit aangepast worden.

Vergoeding

In 2022 hebben wij, een contract met Achmea,Aevitae (VGZ), Aon, Bewuzt, Besured, CZ, De Friesland, DSW, FBTO, inTwente, IZA, IZZ, Interpolis,Jaah,Just, MVJP, PNO, OHRA, One Underwriting (Zilveren Kruis) ONVZ, Nationale Nederlanden ,National Academic, Prolife, Promovendum, Stad Holland ,SZVK, UMC, Unive, VVAA, VGZ, Zekur, Zilveren Kruis. Het onderscheid tussen behandeling in de basisggz of specialistische ggz vervalt. Behandelingen worden vergoed op basis van verrichting en tarief (een klinisch psycholoog of psychotherapeut verricht meer specialistische hulp en heeft een hoger tarief dan een gz-psycholoog of piog) Dat betekent dat de behandeling doorgaans voor 100% vergoed krijgt , na aftrek van het eigen risico. Wij declareren voor u maandelijks de kosten rechtstreeks bij de verzekeraar. U hoeft hier zelf dan niets aan te doen. U krijgt van de ziektekostenverzekeraar een overzicht van de verrichtingen die er in de betreffende periode hebben plaatsgevonden en kunt dit zelf nakijken. Als u verzekerd bent bij een andere dan bovenstaande verzekeraar (o. a. Menzis, Anderzorg) , dan krijgt u zelf de schriftelijke nota thuisgestuurd krijgt en deze zelf moet declareren bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de vergoedingsvoorwaarden zult u dan zelf een gedeelte van de kosten moeten betalen (30 - 50 % eigen bijdrage), naast het verplicht eigen risico van € 385,- Klik op deze link voor een overzicht van de vergoeding van onze hulpverlening door de meeste verzekeraars. Via deze pagina kan u meer vinden over de vergoedingen. En via deze link kan u alle tarieven vinden.

Vergoedingen in 2022

Vanaf 01 januari 2022 zal er landelijk een nieuw bekostigingsysteem komen voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd naar de ziektekostenverzekeraar (waar we een contract mee hebben), kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022.

De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als het consult langer duurt dan de geplande tijd (meestal 45 minuten) dan zal dit ook aangepast worden in de declaratie.

Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en wat dit voor u betekent verwijzing wij u naar deze link op onze website.

Vergoeding Kind & Jeugd

Vergoeding van hulpverlening aan kinder en jeugd vindt plaats door uw Gemeente op verwijzing van de huisarts en na toewijzing van indicatie door De Wegwijzer. Deze indicatie wordt door ons aangevraagd als u reeds in het bezit bent van een verwijsbrief.

Preventiemaatregelen Coronavirus

De gesprekken in onze praktijk gaan gewoon fysiek door.

Wij vragen u om bij symptomen van verkoudheid, griep, koorts of ademhalingsproblemen, of indien u besmet bent met het Corona-virus of in quarantaine zit, niet naar de praktijk te komen maar de afspraak te veranderen in een online consult.

Wij vragen u om de hygiene-maatregelen te bekijken via onze pagina.

Telefonisch Spreekuur voor verwijzers:

Op werkdagen zijn we bij voorkeur tussen 08:30 en 09:00 goed bereikbaar voor overleg met verwijzers, 1e - of 2e - lijns collega zorgverleners. Dit kan gaan over indicatiestelling, verwijzing, verloop van de behandeling, zorgcoördinatie e.d.

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld

Een psycholoog heeft net als een arts of advocaat beroepsgeheim. Dit betekent dat u er verzekerd van kunt zijn dat uw informatie binnenskamers blijft. Dit houdt in dat, mocht u vrijblijvend een vraag willen stellen of contact op willen nemen, dit geheel vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens op uw aanmeldformulier worden versleuteld verzonden, dat betekent dat u er zeker van kunt zijn dat niemand anders deze gegevens kan onderscheppen.

Na het invullen van het aanmeldformulier wordt gevraagd om de verwijzing toe te sturen. Dat kan aangeleverd worden per mail maar ook per post. We zullen de aanmeldgegevens vermelden op een wachtlijst. De datum van aanmelden zal aangehouden worden als aanmelddatum en zal bepalend zijn voor de positie op de wachtlijst. Het is van belang dat zowel het aanmeldformulier maar ook de verwijzing in ons bezit zijn. Zodra de gegevens compleet zijn zal de aanmelding zo spoedig mogelijk besproken worden. Het kan namelijk voorkomen dat hulp elders beter passend is.

Wanneer alles compleet is en er ruimte vrijkomt in één van de agenda's dan zal er door de Office Manager contact worden opgenomen. Er zal een (vrijblijvend) intake-gesprek bij een GZ-psycholoog worden ingepland. In het eerste gesprek wordt u gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen (paspoort, rijbewijs of Identiteitskaart).

U ontvangt na het telefoongesprek met onze Office Manager een kennismakingsbrief waarin de voorwaarden voor behandeling en gang van zaken wordt uitgelegd. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden dient u dit expliciet voor het eerste gesprek aan te geven. Het nakomen van de afspraak houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Op de laatste pagina van de kennismakingsbrief is een toestemmingsverklaring toegevoegd. Via dit formulier vragen we akkoord te geven voor gegevensuitwisseling met mede-behandelaren als zowel uw huisarts. U gaat hiermee akkoord door middel van het tekenen van de verklaring. Vriendelijk verzoeken we om het formulier mee te nemen tijdens het intakegesprek.

Als u al eerder in behandeling bent geweest bij onze praktijk krijgt u een vragenlijst toegezonden met de vraag naar de reden van de heraanmelding en het verzoek aanvullende toelichting te geven over het effect van de vorige behandeling(en) en de voorkeuren voor het vervolg. Het is belangrijk om dit in te vullen omdat anders de heraanmelding niet effectief in behandeling genomen kan worden.

U ontvangt ook een verzoek van Questmanager om een vragenlijst in te vullen. Dit maakt deel uit van onze procedure van effectmeting en cliënttevredenheid (ROM-meting). U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst in te vullen. De basismeting wordt met u besproken in het eerste contact.

Meer informatie over de procedure, de vergoedingsvoorwaarden vindt u op de pagina genaamd werkwijze op deze website. Om hier te komen klikt u op de link werkwijze of door rechtsboven in het menu op werkwijze te klikken.

Contactformulier

Via deze weg beschikt u over verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier voor volwassenen of aanmeldformulier voor kinderen in te vullen. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar info@meervanpsy.nl om met ons in contact te komen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 - 16:00 uur en op vrijdag van 08:30 - 15:00 uur via 0413 - 255 556. U kunt via e-mail ook (al dan niet anoniem) een vraag stellen of uw verhaal aan ons voor te leggen.

Let op onderstaande functie is alleen een contactformulier en dus geen aanmeldformulier.

Naam *

E-mail *

Telefoon

Onderwerp *

Bericht *
* verplicht veld