Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nl

Aanmelding / Contact

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening is gevestigd op onderstaand adres:

Steenovenstraat 1
5402 HM, Uden
Info/afspraak: 0413 - 255 556
E-mail: info@meervanpsy.nl

U kan zich aanmelden door de volgende formulieren aan te klikken, in te vullen en online te verzenden:

Klik op één van onderstaande links om u aan te melden:

Vanaf 18 jaar: Aanmeldformulier volwassenen

Van 7 tot 18 jaar: Aanmeldformulier Kinderen en Jeugd

Na aanmelding (volledig ingevuld) ontvangt u een bevestiging en wordt uw naam op onze wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen bij één van onze psychologen.. Let op !!: Voor het eerste gesprek dient u de verwijsbrief van uw huisarts aan ons te overhandigen of in te scannen en te verzenden per email. Zonder de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing vindt geen Intake plaats.

Telefonische Bereikbaarheid:

Doorgaans zijn we telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 16:00 uur. U komt dan in contact met onze Office Manager Inge.

Wij zijn niet bereikbaar tijdens cliëntenoverleg. Dat vindt plaats op maandag van 12:30 tot 14:00 en op donderdag van 12:00 tot 13:00 uur. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om een voicemail bericht in te spreken. Wij nemen dan dezelfde werkdag nog contact met u op.

Ook buiten kantooruren heeft u de mogelijkheid om een boodschap in te spreken op ons antwoordapparaat, waarna we u de eerstvoldende werkdag zullen terugbellen. U kunt altijd een emailbericht sturen naar info@meervanpsy.nl

Wachttijd

Er is op dit moment een wachttijd van 4 - 6 weken voor de BGGZ, 23 tot 26 weken in de SGGZ voor volwassenen. En voor kinderen is er een wachttijd van 4 - 6 weken.

U krijgt eerst een Intake waarin beoordeeld wordt door een gz-psycholoog of er een indicatie is voor een SGGZ-traject. Als een klachtgerichte procedure geïnidiceerd is kunt u direct beginnen in de basisggz. Mocht er toch een SGGZ traject opgestart dienen te worden, dan zorgen wij voor een snelle en naadloze overgang naar één van onze psychotherapeuten.

Vergoeding

In 2021 hebben wij, een contract met Achmea,Aevitae (VGZ), Aon, Bewuzt, Besured, CZ, De Friesland, DSW, FBTO, inTwente, IZA, IZZ, Interpolis,Jaah,Just, MVJP, PNO, OHRA, One Underwriting (Zilveren Kruis) ONVZ, Nationale Nederlanden ,National Academic, Prolife, Promovendum, Stad Holland ,SZVK, UMC, Unive, VVAA, VGZ, Zekur, Zilveren Kruis. Dat betekent dat de behandeling in de Basis GGZ en Specialistische GGZ voor 100% vergoed krijgt, na aftrek van het eigen risico. Wij declareren voor u aan het einde van de behandeling de kosten rechtstreeks bij de verzekeraar. U hoeft hier zelf dan niets aan te doen. Als u verzekerd bent bij een andere dan bovenstaande verzekeraar (o. a. Menzis, Anderzorg) , dan krijgt u zelf , na afloop van het hulpverleningstraject, de schriftelijke nota thuisgestuurd krijgt en deze zelf moet declareren bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de vergoedingsvoorwaarden zult u dan zelf een gedeelte van de kosten moeten betalen (30 - 50 % eigen bijdrage), naast het verplicht eigen risico van € 385,- Klik op deze link voor een overzicht van de vergoeding van onze hulpverlening door de meeste verzekeraars.

Vergoeding Kind & Jeugd

Vergoeding van hulpverlening aan kinder en jeugd vindt plaats door uw Gemeente op verwijzing van de huisarts en na toewijzing van indicatie door De Wegwijzer. Deze indicatie wordt door ons aangevraagd als u reeds in het bezit bent van een verwijsbrief.

Preventiemaatregelen Coronavirus

Wij vragen u om bij symptomen van verkoudheid, griep, koorts of ademhaldingsproblemen niet naar de praktijk te komen maar de afspraak te veranderen in een online consult.

Wij vragen u om de hygiene-maatregelen te bekijken via onze pagina.

Telefonisch Spreekuur voor verwijzers:

Op werkdagen zijn we bij voorkeur tussen 08:30 en 09:00 goed bereikbaar voor overleg met verwijzers, 1e - of 2e - lijns collega zorgverleners. Dit kan gaan over indicatiestelling, verwijzing, verloop van de behandeling, zorgcoördinatie e.d.

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld

Een psycholoog heeft net als een arts of advocaat beroepsgeheim. Dit betekent dat u er verzekerd van kunt zijn dat uw informatie binnenskamers blijft. Dit houdt in dat, mocht u vrijblijvend een vraag willen stellen of contact op willen nemen, dit geheel vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens op uw aanmeldformulier worden versleuteld verzonden, dat betekent dat u er zeker van kunt zijn dat niemand anders deze gegevens kan onderscheppen.

Contactformulier

Via deze weg beschikt u over verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. U kunt een routebeschrijving naar onze praktijk opvragen vanuit elke regio in Nederland. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier voor volwassenen of voor kinderen hieronder online in te vullen en te verzenden. Daarnaast kunt u een e-mail sturen om met ons in contact te komen. U kunt uw e-mail ook gebruiken om (al dan niet anoniem) een vraag te stellen of uw verhaal kwijt te kunnen.

Hoe gaat het verder na aanmelding ?

Na het ontvangen van uw aanmelding wordt een dossier voor u aangemeld en wordt u op onze wachtlijst geplaatst. De datum van aanmelding geldt als start van het administratieve traject (DBC). Als u aan de beurt bent, maakt onze secretaresse telefonisch met u een eerste Intake-afspraak bij een behandelaar. U ontvangt een kennismakingsbrief waarin de voorwaarden voor behandeling en gang van zaken wordt uitgelegd. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden dient u dit expliciet voor het eerste gesprek aan te geven. Het nakomen van de afspraak houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Aan de kennismakingsbrief zit een toestemmingsverklaring waarin u gevraagd wordt om een expliciet akkoord te geven om gegevens met uw huisarts uit te wisselen middels het zetten van een handtekening. Wij vragen u dit formulier mee te nemen naar het eerste gesprek.

Als u al eerder in behandeling bent geweest bij onze praktijk krijgt u een vragenlijst toegezonden met de vraag naar de reden van de heraanmelding en het verzoek aanvullende toelichting te geven over het effect van de vorige behandeling(en) en de voorkeuren voor het vervolg. Het is belangrijk om dit in te vullen omdat anders de heraanmelding niet effectief in behandeling genomen kan worden.

U ontvangt ook een verzoek van Questmanager om een vragenlijst in te vullen. Dit maakt deel uit van onze procedure van effectmeting en cliënttevredenheid (ROM-meting). U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst in te vullen. De basismeting wordt met u besproken in het eerste contact. In het eerste gesprek wordt u gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen (paspoort, rijbewijs of Identiteitskaart).

Meer informatie over de procedure, de vergoedingsvoorwaarden vindt u op de pagina genaamd werkwijze op deze website. Om hier te komen klikt u bovenaan deze pagina op het "hamburgericoon" en surft verder naar werkwijze.

Naam *

E-mail *

Telefoon

Onderwerp *

Bericht *
* verplicht veld