Praktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nlPraktijk voor psychologische hulpverlening Uden - meervanpsy.nl

Aanmelding / Contact

De Praktijk voor Psychologische Hulpverlening is gevestigd op onderstaand adres:

Steenovenstraat 1
5402 HM, Uden
Info/afspraak: 0413 255556
e-Mail: info@meervanpsy.nl

Aanmelding online:

U kunt zich nu aanmelden door de volgende formulieren aan te klikken, in te vullen en online te verzenden:

Van 7 tot 18 jaar: Aanmeldformulier kinderen en jeugd (klik op de link hieronder)

Vanaf 18 jaar: Aanmeldformulier volwassenen (klik op de link hieronder)

Klik op één van onderstaande links om u aan te melden:

Aanmeldformulier volwassenen

Aanmeldformulier Kinderen en Jeugd

Na aanmelding (volledig ingevuld) ontvangt u een bevestiging en wordt uw naam op onze wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen bij één van onze psychologen.. Let op !!: Voor het eerste gesprek dient u de verwijsbrief van uw huisarts aan ons te overhandigen of in te scannen en te verzenden per email. Zonder de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing vindt geen Intake plaats.

Wachttijd

Er is op dit moment een wachttijd van ongeveer 4 a 5 weken voor volwassenen tussen aanmelding en eerste gesprek. Voor kinder en jeugd geldt momenteel dat de eerste Intake-gesprekken in januari 2019 plaatsvinden.

De wachttijd tussen aanmelding en eerste gesprek voor volwassenen in de Basis GGZ is op dit moment ongeveer 4 a 5 weken. De wachttijd voor volwassenen in de Specialistische GGZ is ongeveer 8 weken . Wij kiezen er bewust voor om zoveel mogelijk zonder contract te werken en hiermee de wachttijd binnen de perken te houden. Hieronder vindt u onze verantwoording.

De verzekeringen voor ziektekosten "beheersen de kosten van hulpverlening in de GGZ " door het stellen van omzetplafonds en stelselmatig verlagen van de tarieven. Zij maken, ondanks de toename van de zorgvraag in Nederland , een passend aanbod aan volledig vergoede zorg onmogelijk door het stellen van omzetplafonds aan gecontracteerde zorgaanbieders. Als het omzetplafond bereikt is dan moeten hulpverleners "Nee" verkopen. Hierdoor kunnen zij geen extra mensen inzetten en blijft het aanbod achter bij de vraag, met wachtlijsten tot gevolg. De patiëntenstroom verplaatst zich dan naar collega`s in de omtrek , die op hun beurt ook weer zorg moeten weigeren.

Met ingang van 2018 en ook weer in 2019 kiezen we ervoor om met alle verzekeraars , behalve VGZ, geen contract aan te gaan. Dat betekent dat u dan zelf , na afloop van het hulpverleningstraject, de schriftelijke nota thuisgestuurd krijgt en deze zelf moet declareren bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de vergoedingsvoorwaarden zult u dan zelf een gedeelte van de kosten moeten betalen (30 - 50 % eigen bijdrage), naast het verplicht eigen risico van € 385,-

Het kan zinvol zijn om voor 2019 bij uw zorgverzekeraar te kiezen voor een restitutiepolis in plaats van een Naturapolis. U betaalt dan meer premie , maar mag wel zelf uw zorgaanbieder kiezen en krijgt dan meer vergoed van de totale kosten. Kijk goed in de polisvoorwaarden of bel met uw zorgverzekeraar om niet voor onaangename verassingen te komen staan na de gesprekstherapie .

Vergoeding van hulpverlening aan kinder en jeugd vindt plaats door uw Gemeente op verwijzing van de huisarts en na toewijzing van indicatie door het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Deze indicatie wordt door ons aangevraagd als u reeds in het bezit bent van een verwijsbrief.

Telefonische Bereikbaarheid:

Doorgaans op werkdagen met uitzondering van zon- en feest-dagen is onze secretaresse telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 12.30.

Bij geen gehoor krijgt u vanzelf de mogelijkheid om een boodschap in te spreken op ons antwoordapparaat, waarna we u dezelfde dag nog terugbellen.

Telefonisch Spreekuur voor verwijzers:

Op werkdagen zijn we, bij voorkeur tussen 08.30 en 09.00 en tussen 16.30 en 17.00, goed bereikbaar voor overleg met verwijzers, 1e - of 2e - lijns collega zorgverleners ,over indicatiestelling, verwijzing, verloop van de behandeling, zorgcoördinatie e.d.

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld

Een psycholoog heeft net als een arts of advocaat beroepsgeheim. Dit betekent dat u er verzekerd van kunt zijn dat uw informatie binnenskamers blijft. Dit houdt in dat, mocht u vrijblijvend een vraag willen stellen of contact op willen nemen, dit geheel vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens op uw aanmeldformulier worden versleuteld verzonden, dat betekent dat u er zeker van kunt zijn dat niemand anders deze gegevens kan onderscheppen.

Contactformulier

Via deze weg beschikt u over verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. U kunt een routebeschrijving naar onze praktijk opvragen vanuit elke regio in Nederland. U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier voor volwassenen of voor kinderen hieronder online in te vullen en te verzenden. Daarnaast kunt u een e-mail sturen om met ons in contact te komen. U kunt uw e-mail ook gebruiken om (al dan niet anoniem) een vraag te stellen of uw verhaal kwijt te kunnen.

Hoe gaat het verder na aanmelding ?

Na het ontvangen van uw aanmelding wordt een dossier voor u aangemeld en wordt u op onze wachtlijst geplaatst. De datum van aanmelding geldt als start van het administratieve traject (DBC). Als u aan de beurt bent, maakt onze secretaresse telefonisch met u een eerste Intake-afspraak bij een behandelaar. U ontvangt een kennismakingsbrief waarin de voorwaarden voor behandeling en gang van zaken wordt uitgelegd. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden dient u dit expliciet voor het eerste gesprek aan te geven. Het nakomen van de afspraak houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Aan de kennismakingsbrief zit een toestemmingsverklaring waarin u gevraagd wordt om een expliciet akkoord te geven om gegevens met uw huisarts uit te wisselen middels het zetten van een handtekening. Wij vragen u dit formulier mee te nemen naar het eerste gesprek.

U ontvangt ook een verzoek van Questmanager om een vragenlijst in te vullen. Dit maakt deel uit van onze procedure van effectmeting en cliënttevredenheid (ROM-meting). U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst in te vullen. De basismeting wordt met u besproken in het eerste contact. In het eerste gesprek wordt u gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen (paspoort, rijbewijs of Identiteitskaart).

Meer informatie over de procedure, de vergoedingsvoorwaarden vindt u op de pagina genaamd werkwijze op deze website. Om hier te komen klikt u bovenaan deze pagina op het "hamburgericoon" en surft verder naar werkwijze.

Naam *

E-mail *

Telefoon

Onderwerp *

Bericht *
* verplicht veld